Nota legal

LSSICE 34/2002 •  wwww.castell-jalpi.com •  www.arcscatering.com •  SERHS FOOD AREA, S.L. •  NIF: B59803825
E-mail:  castell-jalpi@grupserhs.com •  Domicili social : Carrer del Castell Jalpí s/n 08358 ARENYS DE MUNT

ARCS CATERING i CASTELL JALPÍ (SERHS FOOD AREA, S.L.) informen que les dades personals recollides des d’aquest lloc web seran tractades d’acord amb les exigències establertes per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció Dades de Caràcter Personal i Normativa de Desenvolupament, absolut respecte pels drets dels titulars de les dades. Les dades recollides per mitjà dels formularis seran utilitzades per gestionar els serveis sol·licitats pels titulars i per a atendre, si s’escau, les seves peticions d’informació.

Amb aquestes finalitats s’incorporaran als fitxers d’ARCS CATERING i CASTELL JALPÍ (SERHS FOOD AREA, S.L.) i seran tractades en tot moment d’acord amb la normativa de protecció de dades. En cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment previ de l’interessat, excepte en els casos previstos legalment. Amb la remissió dels formularis d’ARCS CATERING i CASTELL JALPÍ (SERHS FOOD AREA, S.L.), entenem que tenen el consentiment del remitent per a fer arribar informació comercial dels seus serveis. ARCS CATERING i CASTELL JALPÍ (SERHS FOOD AREA, S.L.) informen que per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades, els titulars de les dades poden dirigir-se a: ARCS CATERING y CASTELL JALPÍ (SERHS FOOD AREA, S.L.), Carrer del Castell Jalpí s/n 08358 ARENYS DE MUNT – castell-jalpi@grupserhs.com

La informació continguda a www.castell-jalpi.com • www.arcscatering.com és la vigent a la data de la seva última actualització i ha de ser considerada com informació introductòria per a l’usuari, relativa als serveis i a altres informacions que incorporen les seves pàgines.

L’usuari pot confirmar la data d’actualització de qualsevol informació, si la sol·licita, mitjançant l’enviament d’un E-mail clicant a l’enllaç “Contacte” inclòs a la pàgina principal. ARCS CATERING i CASTELL JALPÍ (SERHS FOOD AREA, S.L.) podrà modificar en qualsevol moment els termes la present Nota Legal, publicant-ne a www.castell-jalpi.com • www.arcscatering.com la versió actualitzada, sense necessitat de cap altra notificació als usuaris.

Tota la informació o la forma de recopilació de la informació continguda en els dominis www.castell-jalpi.com • www.arcscatering.com, com poden ser la pròpia recopilació d’informació, el disseny gràfic, imatges, codi font, marques, noms comercials, denominacions, entre altres signes distintius, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de ARCS CATERING i CASTELL JALPÍ (SERHS FOOD AREA, S.L.) o de tercers.